Missie en visie

Onze diensten hebben tot doel kennisdeling onder medisch professionals te vereenvoudigen. Online medisch uitgeverij iDoctor richt zich uitsluitend op de zorg. In de afgelopen 28 jaar heeft iDoctor medisch professionals en zorginstellingen ondersteund, zowel nationaal als internationaal. De meeste van onze projectleiders zijn ook zelf medisch professional. Daardoor weten we hoe een arts werkt en denkt en zijn we in staat de vraag goed te vertalen in concrete diensten.

Bijdrage aan de gezondheidszorg
Of het nu gaat om het creëren van content, de productie van video’s of het maken van websites: de projecten van iDoctor dragen bij aan de vereenvoudiging van kennisdeling onder medisch professionals. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan de efficiency in de gezondheidszorg én tijdsbesparing voor de medisch professionals.

Expertises
Websites, medische documentaires, congresreportages, maar ook het verfilmen van postersessies en rondetafelgesprekken behoren tot onze expertise. Evenals de productie van e-learning of een webinar.

“Wij kennen de dokter en de dokter kent ons.” Deze uitspraak vat onze manier van werken perfect samen. Bij iDoctor weten we namelijk hoe de arts werkt en denkt omdat veel onze projectleiders ook medisch professionals zijn. Ook samenwerken met iDoctor?